SECHO servis Kuntoš

 

Princip      Vzduch/Voda     Vzduch/Vzduch      Využití čerpadla       Ke stažení

 

 

Tepelné čerpadlo je mechanické strojní zařízení, které přemísťuje teplo z jednoho místa  na druhé. Princip funkce tepelných čerpadel je odběr přírodního tepla jehož zdrojem bývá země, vzduch nebo voda. Tepelná čerpadla přemístí teplo ze zdroje, který má nízkou teplotu a vyrobí z něj teplotu mnohem větší Toto teplo se potom předává topné soustavě v nemovitosti. K pohonu čerpadla  je zapotřebí elektrická energie. Ta neslouží k topení ale jen k pohonu kompresoru.

Princip činnosti čerpadla: Komprese - koncentrace tepla

Samotná koncentrace tepla vzniká stačením plynu kompresorem. Z fyziky víme, že stlačením plynu se jeho teplota zvyšuje a to až na takovou teplotu, která například ve vznětových motorech zapálí naftu. Kompresor stlačuje chladící plyn a koncentruje tím teplo získané z okolí. Po předání tepla ochlazený plyn odhází z tepelného čerpadla a dokončuje cyklus opětovným odebráním tepla z venkovního prostředí.

Při výrobě tepla nedochází ke spalovacímu procesu, proto se do vzduchu, který dýcháme nedostávají spaliny a oxid uhličitý. Spalováním fosilních paliv jako je uhlí ropa nebo plyn se energie, která je koncentrovaná pod zemí spolu s oxidem uhličitým přemístí do vzduchu a otepluje planetu.

Tepelná čerpadla ale pracují jinak. Odeberou teplo z blízkého okolí a přenesou ho do topné soustavy. Protože je množství tepla v přírodě neomezené lze takto topit celý rok a získanou energii používat k ohřevu teplé vody nebo vytápění bazénů.

Získaná tepelná energie a to se potom tepelnými ztrátami z domu opět vrací nazpět do přírody.


Odkud získává tepelné čerpadlo teplo:

Země: Vedení s nemrznoucí směsí je umístěno plošně v rozsáhlém zemím kolektoru nebo v zemním vrtu. Vysoce efektivní systém pro čerpání tepla.

Voda: Tepelná energie se získává z vody. Je to výhodné, protože podzemí voda má celoročně stejnou teplotu. Zdrojem vody je studna nebo speciální vrt. Studny bývají minimálně dvě. Jedna slouží jako čerpací, ze které se získává voda jako zdroj tepla. Druhá studna je vsakovací, do které je vrácena voda z níž bylo odčerpáno teplo

Vzduch: Zdrojem tepla je atmosféra. Místo vrtu nebo studny je na čerpání tepla ze vzduchu potřeba jen venkovní jednotka. Kvůli malému nároku na prostor ji lze umístit na stěně nebo střeše.

 

 


 
 

Kontaktní informace

Zdeněk Kuntoš
Mnichovo Hradiště
Sychrov 2
Mohelnice n. J.
294 13
E-mail: zrm@volny.cz
Tel.: 603 463 164
 
Ičo: 13734440
Dič: CZ6503201021
 
 

Mantis-a templates